Main Page

From VUB Hosting
Revision as of 15:24, 13 February 2018 by Xtomaszy (talk | contribs) (Toegang Webserver)

Jump to: navigation, search

De ICT-dienst van de Vrije Universiteit Brussel stelt webruimte beschikbaar aan interne gebruikers. U kan een webruimte toegewezen krijgen voor de site van uw dienst, afdeling, of faculteit, om publicaties of promotie te maken voor binnen de universiteit lopende projecten of activiteiten, etc.

De webruimtes worden aangeboden in een samenwerking tussen de afdelingen DICT en Marcom, en zijn in principe niet bedoeld om te dienen voor persoonlijke pagina's voor personeelsleden of studenten.

Aanvraag

De aanvraagprocedure is eenvoudig gehouden.

 1. Vul dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in
 2. wij bekijken deze aanvraag en geven u de coordinaten van uw webruimte terug.

Technologie

Wij maken gebruik van een zgn. LAMP stack. U kan beschikken over volgende technologieën, de versies zijn die van de actuele omgeving:

 • Debian GNU/Linux 9
 • Apache 2.4
 • PHP 7.0
 • Database: MariaDB 10.1

Zie ook de algemene voorwaarden bij het aanvraagformulier!

Toegang Webserver

Onze webserver staat in een beveiligde newterk omgeving en kan alleen bereikt worden als men bechikt over een geldig VPN account.

VPN - VUBNet tutorial

Aanmaken van een SSH key op windows

Te documenteren:

 • webhosting formulier
  • wanneer in de procedure komt die ssh key tot bij ons?
 • toegang
 • security luik
  • wat zijn verantwoordelijkheden en consequenties
  • hoe upgraden?
 • bestandssysteem
 • permissies
 • logon
 • database
 • drush en wpcli
 • quota