Bestandsbeheer

From VUB Hosting
Jump to: navigation, search

Wij werken uitsluitend met SSH voor toegang, en ook de overdracht van bestanden voor de hosting dient te gebeuren met SFTP.

We documenteren hieronder de procedure met FileZilla, omdat dit een populaire multi-platform FTP client is die SFTP goed ondersteunt.

Verbinding maken met Filezilla

Als eerste stap dient u uw SSH key in FileZilla in te geven. Filezilla werkt in principe met keys in .ppk formaat (Putty keygen). Indien uw key al in .ppk (Putty) formaat is, prima. Indien niet, kan FileZilla hem converteren.

Ga naar Edit -> Settings en dan SFTP, en klik op "Add key file..."

Duid daar uw private SSH key aan. Indien die in PEM formaat is (gemaakt door OpenSSH's SSH-keygen, gangbaar op Linux), vraagt FileZilla u om hem te converteren. Sla se key op met een bestandsextentie .ppk!

Screenshot filezilla public key authentication.png

Eens dit gebeurd is, kan u een connectie toevoegen in de site manager (File -> Site Manager).

 • De hostname hebt u normaal gekregen in onze instructies; deze is momenteel altijd: "morse.vub.ac.be"
 • Zet "protocol" op: "SFTP - SSH File Transfer Protocol"
 • Zet "logon type" op "Key file"
 • Vul ook uw user naam in
 • De key file is degene die u net aangemaakt hebt.
 • Sla uw site op. U kan er nu normaal mee verbinden (vergeet niet eerst uw VPN verbinding naar VUB aan te zetten!).

Bestandssysteem

Wanneer u inlogt over SFTP, zal u terechtkomen in de directory: /var/www/local/<naam van uw site>/ . Dit is uw home directory.

Daarin bevindt zich een subdirectory "www". De "www" directory dient voor uw website.

In de bovenliggende directory kan u ook bestanden plaatsen; het maakt ook geen verschil voor uw quotum of bestanden in deze directory of in de "www" staan. Echter, enkel de www directory is toegankelijk via uw website! Uw home directory is nuttig voor zaken die privaat moeten blijven: reservekopies, eventueel een database dump, eigen scripts,...

In uw home directory staat een bestand "mytest.php" (zie: Database).

Lees-en schrijfrechten

Bestanden en directories die u nieuw aanmaakt (of die u uploadt) zijn standaard alleen beschrijfbaar voor uzelf. Dit heeft redenen naar beveiliging toe.

Gebruikt u een CMS zoals Wordpress of Drupal, dan moeten bepaalde bestanden of directories beschrijfbaar zijn door de webserver , tijdens de installatie of naderhand, zodat het mogelijk wordt bestanden via het CMS te uploaden.

De procedure is eenvoudig: maak het bestand of de directory "group writeable". Dit is een standaard Unix-permissie en werkt als volgt:

 • Elk bestand op Linux of Unix heeft een gebruikerseigenaar en een groepseigenaar. Aan beiden kan afzonderlijk het recht worden verleend het bestand te lezen, beschrijven, of uit te voeren (read, write, en execute).
 • het is voldoende de write-bit aan te zetten voorde groep. De webserver is zelf lid van de standaard groep waar uw bestanden toe behoren. In FileZilla kan het zo:
  1. rechterklik op het bestand in de het "remote" paneel rechts, neem "file attritubes"
  2. klik de "write" bij "group permissions" aan.
   Screenshot filezilla file attributes.png