Difference between revisions of "Main Page"

From VUB Hosting
Jump to: navigation, search
(Hosting request Procedure)
(Aanvraag procedure)
Line 48: Line 48:
  
 
De aanvraagprocedure is eenvoudig gehouden.
 
De aanvraagprocedure is eenvoudig gehouden.
# Neem contact op met de dienst Marcom. Motoveer je noden. Geef aan welke domeinnaam je wil gebruiken.
+
# Neem contact op met de dienst Marcom via webmaster@vub.ac.be. Motoveer je noden. Geef aan welke domeinnaam je wil gebruiken.
 
# Maak een Service Now ticket aan of stuur een e-mail naar helpdesk@vub.ac.be met subject "webhosting request"
 
# Maak een Service Now ticket aan of stuur een e-mail naar helpdesk@vub.ac.be met subject "webhosting request"
 
# Vul [https://webhosting.vub.ac.be dit formulier] volledig en waarheidsgetrouw in
 
# Vul [https://webhosting.vub.ac.be dit formulier] volledig en waarheidsgetrouw in

Revision as of 11:59, 28 March 2018

VUB web hosting (EN)

The ICT service at VUB is putting web space at the disposal of internal users. You can be assigned a web space account for the web site of your department or faculty, for publications or to make promotion for projects or activitites within the university, etc.

Web space is being offered in a collaboration between the departments DICT and Marcom, and are not meant for personal pages for personell or students.

Hosting request Procedure

The application procedure is kept straightforward.

 1. Contact the VUB communication department (Marcom). Send an e-mail to webmaster@vub.ac.be. Motivate your request and domain name.
 2. Create a Service Now ticket or send an e-mail with a description of your request to helpdesk@vub.ac.be. Mention "webhosting request" in the subject.
 3. Fill in this form completely and thruthfully

Technology

The system used is a so called LAMP stack. The actual software packages and versions in use in our environment at this moment are:

 • Debian GNU/Linux 9
 • Apache 2.4
 • PHP 7.0
 • Database: MariaDB 10.1

Please also refer to the general conditions in our hosting request form!

Get access to the web server

The web server is located in a secured network environment and can only be reached when in the possession of a valid VPN account. Furthermore, authentication using SSH keys is used.

 • Request a VPN account
 • Create an SSH key and send us the public key. For more information, see: SSH.
 • log in using SSH or SFTP (see File Management).

Setup your website

Working with a CMS

VUB web hosting (NL)

De ICT-dienst van de Vrije Universiteit Brussel stelt webruimte beschikbaar aan interne gebruikers. U kan een webruimte toegewezen krijgen voor de site van uw dienst, afdeling, of faculteit, om publicaties of promotie te maken voor binnen de universiteit lopende projecten of activiteiten, etc.

De webruimtes worden aangeboden in een samenwerking tussen de afdelingen DICT en Marcom, en zijn in principe niet bedoeld om te dienen voor persoonlijke pagina's voor personeelsleden of studenten.

Aanvraag procedure

De aanvraagprocedure is eenvoudig gehouden.

 1. Neem contact op met de dienst Marcom via webmaster@vub.ac.be. Motoveer je noden. Geef aan welke domeinnaam je wil gebruiken.
 2. Maak een Service Now ticket aan of stuur een e-mail naar helpdesk@vub.ac.be met subject "webhosting request"
 3. Vul dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in

Technologie

Wij maken gebruik van een zgn. LAMP stack. U kan beschikken over volgende technologieën, de versies zijn die van de actuele omgeving:

 • Debian GNU/Linux 9
 • Apache 2.4
 • PHP 7.0
 • Database: MariaDB 10.1

Zie ook de algemene voorwaarden bij het aanvraagformulier!

Toegang Webserver

Onze webserver staat in een beveiligde netwerk omgeving en kan alleen bereikt worden als men beschikt over een geldig VPN account. Tevens gebruiken we authenticatie a.d.h.v. SSH keys.

Werken met een CMS